Conferentie

  • 26/02/2007
Zie ook:
Plaats:
Opening in Brussel van de  "Internationale Conferentie over het Duurzaam Beheer van de Bossen in de Democratische Republiek Congo".
Belga

Opening in Brussel van de "Internationale Conferentie over het Duurzaam Beheer van de Bossen in de Democratische Republiek Congo". Het hoofddoel van de conferentie bestaat erin, de Belgische, Congolese en internationale partners bewust te maken van de problematiek van de wouden en hen aan te sporen zich nog sterker voor een duurzaam beheer ervan in te zetten. Tijdens de conferentie zullen beleidsmakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van de privé-sector en van niet-gouvernementele organisaties bijeenkomen.