Conferentie

  • 15/03/2007
Plaats:
Slotzitting bij van de conferentie "Improving Governance and Fighting Corruption & New Frontiers in Public & Private Partnerships".
Belga

De Koning woont de slotzitting bij van de conferentie "Improving Governance and Fighting Corruption - New Frontiers in Public & Private Partnerships". Deze conferentie wordt op 14 en 15 maart door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in samenwerking met de OESO en de Wereldbank in Brussel georganiseerd.
Prins Filip woont op 14 maart de openingszitting bij.