Conferentie

  • 30/03/2004
Zie ook:

Conferentie over de strijd tegen AIDS, in de Residence Palace, Internationaal perscentrum te Brussel. Deze conferentie wordt georganiseerd door de Regering van de Franse Gemeenschap ten einde de balans op te maken van de programma?s inzake de preventie, het opsporen en de zorg voor de personen die seropositief zijn en voor de personen die AIDS hebben.