Conferentie

  • 18/04/2004 - 21/04/2004
Zie ook:

Prins Filip woont, als Ere-voorzitter van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO), te Marrakech de vierde Conferentie van de African Venture Capital Association bijwonen. De Prins, in aanwezigheid van Minister Verwilghen, opent de Conferentie en sluit ze af. Bezoeken aan projecten gesteund door BIO en door de Belgische ontwikkelingssamenwerking zijn eveneens voorzien.