Conferentie

  • 15/03/2005
Zie ook:

Welzijnsconferentie `Over_Leven`, in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis te Hasselt. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk Limburg (RIMO) in samenwerking met het Provinciebestuur Limburg.