Conferentie

  • 06/10/2006
Zie ook:
Plaats:

Conferentie over ?Immigrantenondernemerschap en microfinanciering : integratiehefbomen in België ?, georganiseerd door het Participatiefonds, in de Solvay Bibliotheek te Brussel.
De conferentie past binnen het ruimere kader van het Europees project ?De integratie van niet-EU-onderdanen via het zelfstandig ondernemerschap en de versterking van de microkrediet-activiteiten ? Het aanbod versterken om aan de vraag te voldoen?.
Als Gezant van de Verenigde Naties voor microfinanciering hecht Prinses Mathilde een groot belang aan dit financiële instrument met een sociale impact. Microfinanciering die een toegenomen toepassing vindt zowel in ons land als in andere Europese landen, geeft aan personen die normaliter geen toegang hebben tot de traditionele bankwereld , toch de mogelijkheid deel te nemen aan het economische leven.