Conferentie

  • 09/05/2007
Zie ook:
Thema:

Mevrouw de Minister,
Mijnheer de Gouverneur,
Mijnheer de Rector,
Geachte deelnemers,
Dear Participants

Ik ben bijzonder verheugd hier vandaag bij u te zijn op deze tweede internationale bijeenkomst over kindermishandeling. U bent hier met velen, ieder vanuit zijn eigen discipline. Allen helpt u mee te zoeken naar hoe kindermisbruik en ?verwaarlozing voorkomen kunnen worden.

Dit is een zeer belangrijk thema.

Ik ben ervan overtuigd dat een hoog ontwikkelde samenleving en een wereld waar menselijke waardigheid en ontwikkeling centraal staan, altijd voorrang moeten geven aan de kinderen. Daarom herhaal ik dat ?elk kind belangrijk is?. Elk kind is evenwaardig en verdient de beste kansen in het leven.

Wij, de volwassenen, moeten meer naar kinderen luisteren. Ze zijn actieve spelers in onze maatschappij en ze zijn onze toekomst. De beste manier om te tonen dat we van onze kinderen houden, is dat we hun alle nodige aandacht geven, nu en in de toekomst. Ook al ben ik ervan overtuigd dat elke ouder het beste voor zijn kinderen wil, toch krijgt niet elk kind de kansen die het verdient.

Als ik ?s avonds mijn kinderen instop, en zie hoe onbezorgd ze slapen, denk ik vaak aan de miljoenen kinderen op deze aarde die minder gelukkig zijn dan zij. Zovele kinderen hebben een moeilijke start in het leven ? soms kan men het nauwelijks een start noemen ? en ze kennen een problematische jeugd. In februari richtte deze universiteit het Zuster Jeanne Devosfonds op, om de projecten van deze Belgische zuster in India te steunen. Ze werkt er met kleine meisjes, ?dienstmeisjes?, die als slaven misbruikt worden. Hun verhalen hebben me diep geraakt.

Kindermishandeling beperkt zich echter niet tot verre landen.

Bij ons neemt het aantal meldingen van kindermishandeling helaas toe. Het bedroeft me dat zovele families er ? om uiteenlopende redenen ? niet in slagen een warm nest aan hun kinderen te geven, dat zovele kinderen verwaarloosd of mishandeld worden. Als psychologe weet ik hoe schadelijk misbruik en verwaarlozing van kinderen zijn voor hun welzijn en ontwikkeling. Ook daaruit is mijn engagement voor de Rechten van het Kind gegroeid.

Ik ben ervan overtuigd dat bewustwording en preventie sleutelelementen zijn in het voorkomen van geweld tegen kinderen en van verwaarlozing. Het is zeer belangrijk dat er proactief gewerkt kan worden. Daarbij moet zowel de maatschappij als de familie betrokken worden. Ouders voelen zich vaak eenzaam en hulpeloos, vele gezinnen zijn kwetsbaar.
Vanuit de overtuiging dat kwetsbare gezinnen steun verdienen, heeft het Fonds dat mijn naam draagt in 2007 niet-professionele opvoedingsondersteuning als thema gekozen. Voor vele ouders volstaat immers een klein duwtje in de rug, volstaat een begrijpende omgeving, een helpende hand.
Anderen hebben het zo moeilijk dat dit niet volstaat. Zij hebben professionele hulp nodig, uw hulp.

Deze conferentie geeft u de kans ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, en terug naar huis te gaan met nieuwe inzichten en nieuwe energie om de strijd tegen kindermisbruik, huiselijk geweld en mishandeling voort te zetten.

Als iedereen samenwerkt, maken we een verschil voor de kinderen van over de hele wereld.

In een recent artikel over ?child maltreatment and child victimization? schreef Professor Finkelhor over de afname van geweld tegen kinderen in de VS: ?if something is working, it is incumbent on us to find out what and to try to do more of it or expand its impact in some way.? Dit lijkt me een heel programma voor de volgende twee dagen.

Ik wens u veel succes met de conferentie.