Conferentie

  • 20/02/2008
Zie ook:
Plaats:
De Prins woont in het JubelparkMuseum te Brussel de conferentie "Ruimte voor Techniek en Wetenschap" bij.
Belga

De Prins woont in het JubelparkMuseum te Brussel de conferentie "Ruimte voor Techniek en Wetenschap" bij. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Prins Filipfonds, de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en het Federaal Wetenschapsbeleid. Het eindrapport van het Forum Ruimtevaart en Onderwijs wordt er voorgesteld.
Voor meer inlichtingen over het Forum Ruimtevaart en Onderwijs en de conferentie zelf, verwijzen we graag naar de website van het Prins Filipfonds: http://www.prins-filipfonds.org