"Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents"

  • 21/01/2011
Zie ook:

Prins Laurent  woont in de namiddag de plechtige ondertekening bij van het actieprogramma 2011-2013 van de "Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents". Dit vindt plaats in het Kasteel van Jehay te Amay.