Conventie tegen Clustermunitie

  • 09/11/2010 - 11/11/2010
Plaats:

Prinses Astrid en Prins Lorenz begeven zich naar Vientiane, hoofdstad van Laos. Ze nemen er deel aan de Eerste Conferentie van de Verdragsluitende Partijen bij de Conventie tegen Clustermunitie. Prinses Astrid, Erevoorzitster van de Belgische delegatie, spreekt er de Conferentie toe op 9 november.