De Koning weigert het ontslag van de Formateur

  • 22/07/2011
Zie ook:
Thema:

De Koning heeft deze nacht de Heer Elio DI RUPO, Formateur, in audiëntie ontvangen op het Kasteel Belvedère. De Heer DI RUPO heeft verslag uitgebracht over de evolutie van de politieke toestand. De Koning heeft het ontslag van de Formateur geweigerd en heeft hem gevraagd zijn opdracht verder te zetten.

De Koning stelt vast :

1. de wil van een grote meerderheid om de institutionele en sociaal-economische problemen, waarmee het land geconfronteerd wordt, op te lossen ;

2. de grote vermoeidheid van alle onderhandelaars en hun medewerkers, die al maanden zonder ophouden werken.

De Koning stelt voor een pauze tot midden augustus in te lassen in de onderhandelingen. De discussies zullen hervat worden op basis van de organisatie van de werkzaamheden zoals de formateur het heeft voorgesteld na de vergadering van deze nacht met de acht partijvoorzitters. De pauze zal gebruikt worden om verschillende wetsontwerpen door de juridische dienst van de Kamer te laten onderzoeken.

De Heer DI RUPO heeft dit aanvaard.