De Prijzen van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.)

  • 20/05/2010
Zie ook:

Prinses Astrid woont in de namiddag in het Kasteel te Laken een academische zitting bij georganiseerd door de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.) waarvan ze Erevoorzitster is.  Na de conferentie, gegeven door Professor Jean Rossier, geassocieerd buitenlands lid van de Franse "Académie des sciences", over : "Les neurosciences, science du 21ième siècle" (De neurowetenschappen, wetenschap van de 21ste eeuw) gaat de Prinses over tot de officiële uitreiking van de wetenschappelijke prijzen van de GSKE 2010 : de prijs "Burggravin Valine de Spoelberch" aan Professor Yvette Michotte (VUB), de prijs "Baron van Gysel de Meise" aan Professor Vincent Timmerman (UA) en de "Solvay Prize" aan Professor Gustave Moonen (ULg).  De wetenschappelijke prijzen worden toegekend ter ondersteuning van Belgische universitaire onderzoeksploegen waarvan het project, in het domein van de neurowetenschappen, geselecteerd werd door de Raad van Bestuur van de GSKE op voorstel van haar Wetenschappelijk Comite.