De Prijzen van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.)

  • 16/06/2011
Zie ook:

Prinses Astrid woont in de namiddag op het Paleis te Brussel een academische zitting bij, die georganiseerd is door de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.) en waarvan ze Erevoorzitster is. Tijdens de zitting worden de universitaire onderzoeksploegen voorgesteld die onderzoekskredieten ontvangen van de G.S.K.E. voor de periode 2011-2013. Aansluitend gaat de Prinses over tot de officiële uitreiking van de Wetenschappelijke Prijzen 2011 van de GSKE. Daarna geeft Professor Bart De Strooper (K.U.Leuven), laureaat van de "UCB Award", een conferentie met als titel : "Nieuwe inzichten in de ziekte van Alzheimer : een rol voor micro RNA ?".  De wetenschappelijke prijzen worden toegekend ter ondersteuning van Belgische universitaire onderzoeksploegen waarvan het project, in het domein van de neurowetenschappen, geselecteerd werd door de Raad van Bestuur van de GSKE op voorstel van haar Wetenschappelijk Comité.