Dienst Ouderenpsychiatrie binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven

  • 11/06/2014
Zie ook:
Thema:

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek  in de voormiddag aan de dienst Ouderenpsychiatrie binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. Deze dienst richt zich op de diagnose en behandeling van mentale stoornissen bij ouderen (65+). De dienst biedt een opvang waar vernieuwende klinische zorg en onderzoek samengaan. Ze geniet tevens internationale erkenning voor de kwaliteit van zorg.