Diplomatieke contactdagen - 2014

  • 05/02/2014

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen op het Paleis te Brussel de Belgische diplomatieke posthoofden die ter gelegenheid van de diplomatieke contactdagen naar België zijn teruggekomen.