Economische Meeting op Hoog Niveau

  • 09/06/2005
Zie ook:
Thema:

Dames en Heren,

Tijdens twee economische missies die ik de eer had in de Chinese Volksrepubliek voor te zitten, kon ik mezelf rekenschap geven van de continue ontwikkelingen van uw land. Nu is uw land, het meest bevolkte ter wereld, een economische grootmacht.

België verheugt er zich over op bescheiden wijze te hebben bijgedragen tot de ontwikkeling en de uitstraling van uw land. Al sinds de 18de eeuw onderhouden onze beide landen handelsbetrekkingen. Ze werden almaar omvangrijker, vooral vanaf 1724 wanneer een scheepvaartlijn tussen Kanton en Oostende tot stand kwam. Later, bij het begin van de 20ste eeuw, toen industrieel China zich ontwikkelde, ontstond er een intense samenwerking met Belgische ingenieurs, vooral op het vlak van de spoorwegen.
Onze diplomatieke relaties die in 1971 werden hersteld, hebben de ontwikkeling van essentiële activiteiten zoals de investeringen en de wetenschap bevorderd.

Bij het einde van de jaren 1970 werden onze ondernemingen en onze politieke verantwoordelijken zich meer en meer bewust van de enorme mogelijkheden van uw land. Shanghai Bell, dat ik destijds heb bezocht met de Heer Bert De Graeve die hier aanwezig is, en Xi?an Janssen waarvan ik het begin heb meegemaakt samen met de betreurde Dr. Paul Janssen, openden nieuwe perspectieven voor een veelbelovende samenwerking. Hun voorbeeld inspireert nog steeds onze economische leiders en onze vorsers, om in groten getale de aanwezigheid van deze pioniers te komen versterken, niet alleen in de kuststreken maar ook in de westelijke provincies van China.

Ons land bevindt zich in het hart van Europa en de Europese Unie is de eerste handelspartner van China geworden. China mag aldus België als zijn toegangspoort tot Europa beschouwen. België voert zijn samenwerking op het vlak van de investeringen in China op, en omgekeerd. Dat is trouwens de bedoeling geweest van het oprichten, verleden jaar, van het Belgium-China Direct Equity Investment Fund.

China onderhoudt nu geregelde betrekkingen zowel met de Belgische Federale Staat als met de Gemeenschappen en de Gewesten van ons land. Wij hopen die betrekkingen in de toekomst verder te intensiveren. Om die reden trouwens ben ik bijzonder geïnteresseerd in de conclusies van uw werkzaamheden op het economische vlak .