Economische missie

  • 15/01/2003 - 25/01/2003
Prins Filip zit van 15 tot 24 februari een economische zending naar Mexico en Californië voor.
Foto met Burgemeester van San Francisco, Dhr Willie Brown.
Belga

Prins Filip zit van 15 tot 24 februari een economische zending naar Mexico en Californië voor. Deze zending wordt geleid door mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en belast met Landbouw. De organisatie is in handen van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten.
Prinses Mathilde maakt de verplaatsing naar Californië mee, waarbij zij voornamelijk deelneemt aan evenementen die aldaar in het kader van het bevorderen van het Belgisch imago plaatsvinden. Verder bezoekt de Prinses een aantal sociaal-culturele projecten.

Photos for this post

Economische missie

© Belga