Economische missie

  • 16/11/2003 - 21/11/2003
Reis naar Polen, vergezeld van Mevr. Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en een belangrijke handelsdelegatie.
Belga

Reis naar Polen, vergezeld van Mevr. Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en een belangrijke handelsdelegatie.
Deze verplaatsing gebeurt in het kader van de organisatie te Warschau, Poznan en Lodz van thematische seminaries in de domeinen milieu, bouw, industriële renovatie, logistiek en transport door Awex, Brussels Export en Export Vlaanderen, in nauwe samenwerking met het Agentschap voor Buitenlandse Handel.
Tijdens hun verblijf in Polen wonen de Prinsen en de Minister eveneens een aantal imago-activiteiten bij.

Photos for this post

Economische missie

© Belga