Economische missie

  • 02/05/2004 - 06/05/2004
Plaats:
Economische zending naar Turkije.
Belga

Economische zending naar Turkije, georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Export Vlaanderen, AWEX, Brussels Export).
Mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid begeleidt de Prins als federaal regeringslid, en Mevrouw Patricia Ceyssens, Vlaams Minister van Economie, Buitenlandse Handel en E-government als lid van de gewestregering.
Prinses Mathilde maakt de verplaatsing naar Turkije eveneens mee, waarbij zij voornamelijk deelneemt aan evenementen die aldaar in het kader van het bevorderen van het Belgisch imago plaatsvinden. Verder bezoekt de Prinses een aantal sociaal-culturele projecten.

Photos for this post

Economische missie

© Belga