Economische missie

  • 10/12/2006 - 13/12/2006

Economische zending naar Bulgarije, die wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met Flanders Investment & Trade, Brussel Export en Awex.
Dhr Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid begeleidt de Prins hierbij als Federaal regeringslid regeringslid.
Dhr Jean-Claude Marcourt, Minister van Economie, Werkgelegenheid en Buitenlandse Handel van het Waalse Gewest neemt deel als lid van de Gewestregering
De delegatie doet Sofia en Varna aan.
Prinses Mathilde maakt de economische zending naar Bulgarije gedeeltelijk mee waarbij zij met name deelneemt aan evenementen erop gericht het Belgische imago te bevorderen. Daarnaast bezoekt zij ter plaatse ook enkele projecten die in het kader van de microfinanciering door de Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling (BERD) worden gesteund.

Op 14 december begeven de Prins en Minister Verwilghen zich naar Roemenië, naar aanleiding van thematische seminaries die in Boekarest worden georganiseerd. Hier is Dhr Charles Picqué, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als lid van de Gewestregering aanwezig.