Economische Missie

  • 12/03/2005 - 19/03/2005
Plaats:
Economische zending naar India.
Belga

Economische zending naar India, georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Export Vlaanderen, Brussels Export en AWEX).
Dhr Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid begeleidt als federaal regeringslid de Prins, en Mevr. Fientje Moerman, Vice-Minister-President van de Vlaamse Regering, neemt als lid van de gewestregering deel.
Prinses Mathilde maakt de verplaatsing naar India eveneens mee waarbij zij voornamelijk deelneemt aan evenementen die aldaar in het kader van het bevorderen van het Belgisch imago plaatsvinden. Verder bezoekt de Prinses een aantal sociaal-culturele projecten.