Economische missie

  • 16/11/2002 - 27/11/2002

Prins Filip zit van 16 tot 27 november 2002 een economische zending voor naar Australië en Nieuw-Zeeland.
Deze zending wordt geleid door Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en belast met Landbouw. De organisatie is in handen van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten.
Prinses Mathilde maakt eveneens de verplaatsing mee naar Australië en Nieuw-Zeeland waarbij zij voornamelijk deelneemt aan evenementen die aldaar in het kader van het bevorderen van het Belgisch imago plaatsvinden. Verder bezoekt de Prinses een aantal sociaal-culturele projecten, die de goede relaties tussen Australië, Nieuw-Zeeland en België belichten.