Economische missie

  • 04/10/2004 - 08/10/2004
Zie ook:

Economische zending naar Algerije en Tunesië, die wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Export Vlaanderen, AWEX en Brussels Export).
Dhr Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid begeleidt de Prins als federaal regeringslid.