Economische zending

  • 11/03/2006 - 18/03/2006
Economische missie in Zuid-Afrika.
Belga

Prins Filip zit een economische zending naar Zuid-Afrika voor, die wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Brussels Export en AWEX).
Dhr Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid zal als federaal regeringslid de Prins begeleiden, en Mevr. Fientje Moerman, Vice-Minister-President van de Vlaamse Regering, neemt deel als lid van de gewestregering aan de zending.
Prinses Mathilde maakt de verplaatsing naar Zuid-Afrika eveneens mee waarbij zij voornamelijk deelneemt aan evenementen die aldaar in het kader van het bevorderen van het Belgisch imago plaats vinden. Verder bezoekt de Prinses een aantal sociaal-culturele projecten.

Photos for this post

Economische zending

© Belga