Economische zending

  • 02/11/2007 - 06/11/2007
Economische zending naar Bahrein en Qatar.
Belga

Economische zending naar Bahrein en Qatar, georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Brussels Export en Awex). Prinses Mathilde is aanwezig in Qatar. Zij neemt voornamelijk deel aan de evenementen in het kader van de bevordering van het Belgisch imago.