Economische zending

  • 11/10/2003 - 17/10/2003
Zie ook:

Deelname van Prins Filip op een economische zending naar Vietnam.
Deze zending wordt geleid door Mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten.