Economische zending

  • 19/11/2005 - 26/11/2005
Zie ook:

Economische zending naar Brazilië, die wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Brussels Export en AWEX).
Dhr Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid zal als federaal regeringslid de Prins begeleiden, en Dhr Jean-Claude Marcourt, Minister van Buitenlandse Handel van het Waalse Gewest, zal als lid van de gewestregering aan de zending deelnemen.