Economische zending

  • 10/10/2008
Zie ook:

Economische zending naar Argentinië en Uruguay, van 4 tot 10 oktober. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex en Brussels Export).
Van 4 tot 8 oktober verblijft de zending in Buenos Aires en van 8 tot 10 oktober in Montevideo.
Dhr Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, zal de Prins als federaal regeringslid begeleiden.