Economische zending in de Verenigde Staten van Amerika

  • 02/06/2013 - 08/06/2013
Zie ook:

Prins Filip zit van 2 tot 8 juni een economische zending naar de Verenigde Staten van Amerika voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex, en Brussels Invest & Export). De Minister van Buitenlandse Zaken en meerdere regionale Ministers vergezellen de Prins.