Economische zending naar Australië en Nieuw-Zeeland

  • 16/11/2012 - 30/11/2012
Zie ook:
Plaats:

Prins Filip zit van 16 tot 30 november 2012 een economische zending naar Australië en Nieuw-Zeeland voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex, en Brussels Invest & Export). De federale regering wordt vertegenwoordigd door de Minister van Landsverdediging.   Ook regionale Ministers vergezellen de Prins.