Economische zending naar de Republiek Korea

  • 09/05/2009 - 15/05/2009
Zie ook:

Prins Filip zit van zaterdag 9 tot vrijdag 15 mei een economische zending naar de Republiek Korea voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex en Brussels Export).
Dhr Karel De Gucht, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, begeleidt de Prins als federaal regeringslid.