Economische zending naar de Verenigde Staten

  • 22/06/2011 - 30/06/2011

Prins Filip zit van 22 tot 30 juni 2011 een economische zending naar de Verenigde Staten voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex en Brussels Export). Prinses Mathilde is eveneens aanwezig. Zij neemt voornamelijk deel aan evenementen in het kader van het bevorderen van het imago van België. Meerdere federale en regionale ministers vergezellen de Prinsen.