Economische zending naar Japan - Internationale Tentoonstelling van Yeosu (Zuid-Korea)

  • 10/06/2012 - 15/06/2012
Plaats:

Prins Filip zit van maandag 11 tot vrijdag 15 juni een economische zending naar Japan voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex en Brussels Invest & Export). Voorafgaandelijk aan deze zending naar Japan vertegenwoordigt Prins Filip op zondag 10 juni de Koning op de Belgische dag van de Internationale Tentoonstelling van Yeosu (Zuid-Korea). Prinses Mathilde begeeft zich rechtstreeks naar Japan waar zij in Tokyo  voornamelijk aan evenementen deelneemt in het kader van het bevorderen van het imago van België. De Minister van Buitenlandse Zaken en meerdere regionale ministers vergezellen Prins Filip en Prinses Mathilde naar Japan. Meerdere federale en regionale Ministers vergezellen ook Prins Filip naar Yeosu.