Economische zending naar Marokko

  • 22/11/2009 - 26/11/2009
Plaats:

Prins Filip zit van 22 tot 26 november een economische zending naar Marokko voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex en Brussels Export). Prinses Mathilde is eveneens aanwezig zijn. Zij neemt voornamelijk deel aan evenementen in het kader van het bevorderen van het imago van België. Meerdere federale en regionale ministers zullen de Prinsen vergezellen.

Tijdens hun verblijf in Marokko wonen de Prinsen de Gemengde Commissie België-Marokko voor Ontwikkelingssamenwerking bij. Zij bezoeken ook projecten die worden ondersteund door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.