Economische zending naar Rusland

  • 03/04/2011 - 08/04/2011
Plaats:

Prins Filip zit van zondag 3 tot vrijdag 8 april een economische zending naar Rusland voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade,  Awex en Brussels Export). Prinses Mathilde is eveneens aanwezig. Zij neemt voornamelijk deel aan evenementen in het kader van het bevorderen van het imago van België. Meerdere federale en regionale ministers vergezellen de Prinsen.