Economische zending naar Saoedi-Arabië en Oman

  • 15/03/2014 - 21/03/2014
Zie ook:
Plaats:

Hare Koninklijk Hoogheid Prinses Astrid,Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, zit van 15 tot 21 maart een economische zending naar Saoedi-Arabië en Oman voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex, en Brussels Invest & Export) en de FOD Buitenlandse Zaken. De Minister van Buitenlandse Zaken en meerdere regionale Ministers vergezellen de Prinses.