Economische zending naar Turkije

  • 15/10/2012 - 19/10/2012
Plaats:

Prins Filip zit van maandag 15 tot vrijdag 19 oktober 2012 een economische zending naar Turkije voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex, en Brussels Invest & Export). Prinses Mathilde is eveneens aanwezig. Zij neemt voornamelijk deel aan evenementen in het kader van het bevorderen van het imago van België. De Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister-president van de Vlaamse Regering en misschien andere regionale Ministers vergezellen de Prinsen.