Eedaflegging

  • 20/04/2008
Zie ook:
Thema:

Op voorstel van de Eerste Minister heeft de Koning het ontslag aanvaard van de Heer Frédéric LALOUX uit zijn ambt van Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschap¬pelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden.

De Heer Jean-Marc DELIZEE, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, werd benoemd tot Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschap¬pelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden. De Heer DELIZEE zal in de late voormiddag op het Kasteel van Ciergnon in de handen van de Koning de eed afleggen in aanwezigheid van de Eerste Minister.