EORTC (Europese Organisatie voor onderzoek en Behandeling van Kanker)

  • 28/03/2011
Zie ook:
Plaats:

Prinses Astrid woonde de jaarlijkse Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur bij van de EORTC Charitable Trust ("European Organisation for Research and Treatment of Cancer/Europese Organisatie voor onderzoek en Behandeling van Kanker") in de kantoren van de EORTC te Brussel. Prinses Astrid is Erevoorzitster van de EORTC Charitable Trust.

De EORTC is een internationale wetenschappelijke vereniging. Zij werd in 1962 door enkele vooraanstaande Europese oncologen, waaronder de Belgische Professor Henri Tagnon, opgericht. De vereniging heeft tot doel het klinisch oncologisch onderzoek, dat in Europa wordt gevoerd, te stimuleren, te coördineren, te analyseren en te publiceren. Dit onderzoek gebeurt door multidisciplinaire onderzoeksgroepen. Meer dan 6000 zieken (waarvan meer dan 600 Belgische patiënten) nemen elk jaar aan deze onderzoeken deel. Het coördinatie- en analysecentrum van het EORTC bevindt zich in Brussel; momenteel zijn hier 175 onderzoekers tewerkgesteld. Het doel van EORTC bestaat erin de behandeling, en dus de overlevingskansen en de levenskwaliteit, van alle kankerpatiënten te verbeteren.