Erevoorzitterschap van de vzw Damiaanactie

  • 25/01/2010
Thema:
Plaats:

Koningin Fabiola heeft de wens geuit om ontheven te worden van het Erevoorzitterschap van de vzw Damiaanactie.  Prinses Astrid heeft aanvaard om deze functie over te nemen.