Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting

  • 07/10/2010
Zie ook:

Prins Lorenz begeeft zich op het einde van de namiddag naar het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen.  Hij woont er de overhandiging van een 16de eeuws schilderij van Jan Mandijn bij. Dit schilderij werd geschonken door de familie Jacobs van Merlen aan de Koning Boudewijnstichting en is in bruikleen toevertrouwd aan het Museum Mayer van den Bergh.

Prins Lorenz is Erevoorzitter van het Erfgoedfonds, dat zich binnen de Koning Boudewijnstichting al meer dan 20 jaar inzet voor het behoud en het valoriseren van het erfgoed.