"European Organisation for Research and Treatment of Cancer" (EORTC) - Conferentie 50ste verjaardag

  • 15/03/2012
Zie ook:
Plaats:

Prinses Astrid woont in de voormiddag de opening bij van de conferentie ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de "European Organisation for Research and Treatment of Cancer" (EORTC). Deze conferentie gaat door in de Square Brussels Meeting Centre te Brussel.

Prinses Astrid is Erevoorzitster van de EORTC Charitable Trust.