Europees Jaar van de Armoedebestrijding

  • 17/12/2010
Zie ook:
Plaats:

In het kader van haar activiteiten met betrekking tot armoedebestrijding woont Prinses Astrid in de voormiddag de plenaire zitting bij van de Slotconferentie van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Deze conferentie wordt georganiseerd in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in het Karel De Grote-gebouw te Brussel.