Europese Prijs "Goed leven met dementie in eigen stad, dorp of buurt"

  • 16/01/2012
Zie ook:
Plaats:

Prinses Mathilde woont in de namiddag in het Flageygebouw te Brussel de prijsuitreiking bij van de Europese Prijs "Goed leven met dementie in eigen stad, dorp of buurt". Deze uitreiking is georganiseerd door de "European Foundations' Initiative on Dementia (EFID)", waarvan ook de Koning Boudewijnstichting lid is. Het heeft tot doel het publiek een ander beeld te geven van dementie en de solidariteit op plaatselijk vlak aan te moedigen. Tevens wil de prijs een bijdrage leveren voor een betere levenskwaliteit van de mensen met de ziekte en hun naasten. Tien Europese projecten die werken aan de sociale integratie van personen met dementie worden bekroond. Het is ook één van de eerste initiatieven in het kader van het Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012.

Prinses Mathilde heeft in het verleden al meermaals de aandacht gevestigd op de ernstige uitdagingen die dementie stelt voor onze samenleving. Het is belangrijk aandacht te hebben voor het omgaan met dementie en het bevorderen van de levenskwaliteit van personen met dementie.