Federaal Jaarboek "Armoede in België 2014"

  • 27/03/2014
Zie ook:

Hare Majesteit de Koningin neemt in de namiddag het federaal Jaarboek "Armoede in België 2014" in ontvangst op het Koninklijk Paleis te Brussel. Nadien heeft de Koningin een gesprek met de auteurs over de aandachtspunten die ze hebben vastgesteld. 

In deze editie 2014 wordt weer eens duidelijk hoe divers en multidimensioneel armoede is en hoe belangrijk het is om een globaal beeld te hebben van de armoedesituatie in België. Ook blijkt de centrale vaststelling van het vorige federaal Jaarboek Armoede 2013 nog altijd geldig : de aanslepende crisis heeft een grote impact op de armoedeproblematiek en sociale uitsluiting in onze samenleving.