Geestelijke gezondheidszorg : Kinderen, jongeren en volwassenen met speciefieke noden

  • 16/03/2009
Zie ook:
Studievoormiddag bij in het Guislain vormingscentrum te Gent over het thema "Kinderen, jongeren en volwassenen met specifieke noden : een holistische benadering of de handen in elkaar slaan over de sectoren heen" en bezoek aan het Museum Dr.  Guislain, in het bijzonder de tentoonstelling over de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg.
Belga

De Prinses woont in de voormiddag te Gent een studievoormiddag bij in het Guislain vormingscentrum over het thema "Kinderen, jongeren en volwassenen met specifieke noden : een holistische benadering of de handen in elkaar slaan over de sectoren heen". Na afloop van het vormingsinitiatief brengt de Prinses nog een geleid bezoek aan het Museum Dr. Guislain, in het bijzonder de tentoonstelling over de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg.
Met haar bezoek wil de Prinses het belang onderstrepen van professionele vorming van onderwijsverstrekkers en hulpverleners werkzaam in scholen, psychiatrische en orthopedagogische centra en rustoorden die te maken krijgen met onderwijs- en zorgvragen van kinderen, jongeren en volwassenen met specifieke noden. Geestelijke gezondheidszorg is een actueel thema binnen onze maatschappij.