Handelsmissie

  • 05/11/2006 - 11/11/2006
Zie ook:
Plaats:
Handelsmissie naar Canada.
Belga

Handelsmissie naar Canada, in aanwezigheid van Dhr Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid.
Mevr. Fientje Moerman, Vice-Minister-President en Minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel van de Vlaamse Regering en Dhr Jean-Claude Marcourt, Minister van Economie, Werk en Buitenlandse Handel van de Waalse Regering nemen deel als leden van de gewestregeringen.
De delegatie brengt een bezoek aan Toronto, Ottawa, en Montréal.