Haven van Gent - Recyclage

  • 18/05/2011
Zie ook:

Prins Filip bezoekt in de voormiddag de haven van Gent. Hij ontmoet er de verantwoordelijken van het Havenbedrijf tijdens een werkvergadering over de strategie, de infrastructuur en de ontwikkeling van de haven. De Prins bezoekt daarna het bedrijf Van Heyghen Recycling, gespecialiseerd in de recyclage van metalen. Ten slotte neemt de Prins deel aan een discussie met actoren en specialisten van de sector over het thema van de recyclage. Dit bezoek kadert in een reeks bezoeken van Prins Filip gewijd aan Belgische bedrijven die actief zijn in het domein van hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling.