Herdenkingsplechtigheid

  • 18/07/2004
Zie ook:

Plechtigheid ter nagedachtenis van de Belgen, gesneuvled tijdens de twee Wereldoorlogen.
Zij vindt plaats aan de Cenotaaf in Whitehall in aanwezigheid van Belgische en Britse veteranen en van een detachement van de Belgische Defensie.
Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat de Britse Koning George V, naar aanleiding van het overlijden van Koning Albert I, aan België het uniek voorrecht verleende om een herdenkingsplechtigheid aan de Cenotaaf te organiseren. Hij wilde op deze manier hulde brengen aan de overleden Vorst en aan de moedige houding van ons land.
Sedertdien heeft deze ceremonie jaarlijks ononderbroken plaatsgevonden.