Herinneringsplechtigheden

  • 12/07/2007
A l'invitation du Roi et de la Reine, Sa Majesté la Reine Elizabeth II et Son Altesse Royale le Duc d'Edinbourgh sont présents en Belgique, dans le cadre des cérémonies de commémoration de la Première Guerre Mondiale. Lunch au Château de Laeken.
Belga

Op uitnodiging van de Koning en de Koningin zijn Hare Majesteit Koningin Elizabeth II en Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Edinburgh in België aanwezig voor de herinneringsplechtigheden van de Eerste Wereldoorlog. Lunch in het Kasteel te Laken.

Photos for this post

Herinneringsplechtigheden

© Belga